Sjöentreprenad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragen för Hamn & Sjö varierar från raka bryggor för småbåtar i Veddö till ny kaj med kajförstärkning i Smögen eller en helt komplett gästhamn på Väderöarna. Vi är experter på alla typer av marina entreprenader och förvaltar småbåtshamnar på uppdrag. Tack vare en lång erfarenhet och unika resurser kan vi erbjuda helhetslösningar för olika sjö- och undervattensprojekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder marin service för där vi planerar kommande underhåll tillsammans med dig som kund. Vi har stor erfarenhet att förebygga akuta åtgärder på bryggor och hamnar som sker på grund av väder och vind. 

Vid akut skada efter t.ex. en påkörning utför vi en besiktning på plats och en åtgärdsplan. Vi kan givetvis utföra reparation efter behov.

Vi utför service löpande vid ett uppdrag, så när säsongen kommer är det bara att förtöja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsservice

 

Besiktning

 

Underhållsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjansterForvaltningsservice1

 

tjansterBesiktning

 

tjansterUnderhallsplan

 

 

 

 

Vi erbjuder marina förvaltningstjänster för där vi planerar kommande underhåll tillsammans med dig som kund. Vi har stor erfarenhet att förebygga akuta åtgärder på bryggor och hamnar som sker på grund av vinter och is. När vi utför besiktning får kunden får ett protokoll och vi utför underhållsplaner med kostnadssatta åtgärdsförslag för att budgetera och planera underhållsbehov av bryggan eller anläggningen.

Vi utför service löpande vid ett förvaltningsuppdrag, så när säsongen kommer är det bara att förtöja.

 

Med vår långa erfarenhet av att bygga bryggor, kajer m.m. utför vi besiktningar för att säkerställa skick efter påkörning, eller status för ett planerat underhåll. Vi har även dykare för besiktning under vattenytan.

 

I samband med en besiktning gör vi en underhållsplan som beskriver åtgärder, när i tiden de behöver utföras och en budget.Du får ett underlag för löpande behov av underhåll för att öka livslängden på anläggningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjötransporter, bogsering

 

Marina anläggningar

 

Muddring, Schakt- och sprängningsarbeten, Sten- och betongarbeten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjansterSjotransporter

 

tjansteranlaggning

 

tjansterMuddring

 

 

 

 

Vi har med vår centrala placering på Bohuskusten möjlighet att kunna assistera vid olyckor där bärgning och miljösanering behöver utföras. Vi utför bogseringar och sjötransporter med våra egna bogserbåtar och pråmar.

 

Bryggor och kajer, vatten och avloppsledningar.

Vi utför kajarbeten, bygger bryggor och lägger kablar och ledningar under vatten. Vi har stor erfarenhet av betongarbeten, dykning, svets- och snickeriarbeten, sprängning, rör- och kabelarbeten, schaktning, sänkbrunnar m.m.

 

Vi utför muddringsarbeten med allt från muddring på grunda vatten till djupsänkning i hamnar. Vi utför även stödbankar och vågskydd med sten, gabioner eller betongmadrasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesdykning

 

Marina tillbehör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjansterYrkesdykning

 

tjansterMarinatillbehor

 

 

 

 

 

 

Vi har tillgång till professionella dykare för undervattensarbeten, besiktningar m.m.

 

Båtliftar, båtslipar, isfritt, bryggutrustning, el, vatten och förtöjningar.

Vi levererar och monterar den utrustning som en brygga, båtplats eller kaj behöver utifrån de krav och den efterfrågan som båtfolket ställer. Vi har egna agenturer för flera produkter som båtliftar, förtöjning, vinterutrustning m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamn & Sjö Väst AB
Fiskehamnen 1
457 45 Hamburgsund

 

Tel: 0525-331 88
Fax: 0525-346 00

 

info@hamnosjo.se
www.hamnosjo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hem